top of page

ETISKE RETNINGSLINJER

I Peak Services ønsker vi en kultur som bidrar til et godt arbeidsmiljø, sunn forretningsførsel og at ansatte tar ansvar for miljøet og samfunnet for øvrig. Våre etiske retningslinjer dekker områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, anti-korrupsjon og miljø.

 

Alle ansatte i Peak Services er forventet å handle i tråd med våre verdier og etiske retningslinjer i møte med kolleger, oppdragsgivere, samarbeidspartnere og leverandører.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 • I Peak Services respekterer vi grunnleggende menneskerettigheter.

 • Alle ansatte i Peak Services skal ha rettferdige og fornuftige arbeidsforhold.

 • Våre retningslinjer for HMS skal alltid følges.

 • I Peak Services tar vi avstand fra barnearbeid og tvangsarbeid, og aksepterer ingen form for ufrivillig arbeid.

 • Vi aksepterer ingen form for mobbing, trakassering eller diskriminering i Peak Services.

Forretningsetikk

 • Vi aksepterer ingen former for korrupsjon

 • Vi følger de lover og regler som gjelder for vår virksomhet.

 • Peak Services forholder seg til gjeldende konkurranselovgivning.

 • Ansatte i Peak Services får ikke tilby, gi eller ta imot gaver eller tjenester eller annen form ytelse som strider mot allmenn akseptert forretningsskikk.

 • Deltakelse på arrangement med forretningsforbindelser som kan påvirke medarbeiderens habilitet skal alltid godkjennes av arbeidsgiver.

 • Ansatte skal behandle all informasjon som tilkommer etter opphold hos kunder eller i Peak Services konfidensielt. Konfidensiell informasjon skal ikke misbrukes.

 • Alle ansatte skal vise avstand fra alkohol/rusmidler i arbeidstiden. Under sosiale arrangementer i representasjon av Peak Services skal det kun nytes akseptable mengder.

 

Miljø

Peak Services AS skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn ved å levere tjenester med minst mulig miljøpåvirkning.  

 

Dette innebærer valg av produkter, planlegging av oppdragsruter, transport, utslipp og deponi av kjemikalier, avfall ol. Det skal til enhver tid fokuseres på å benytte mest mulig miljøvennlige produkter som svanemerkede og SBL klassifiserte produkter/ kjemikalier. Dette er bra for miljøet, men også for ansatte som benytter produktene.

 

Aktuelle lovkrav, eksterne- og interne krav skal overholdes og miljøhensyn skal inkluderes i alle ledd av våre tjenester. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være et godt forbilde som samarbeider med andre, både i og utenfor egen verdikjede, om å bidra mot et lavutslippssamfunn.

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page