top of page

TJENESTER VI TILBYR 

Peak Services er totalleverandør av renholdstjenester og tilbyr alle typer renhold, samt byggeplasstjenester.

Vi har fokus på kvalitet, samt at ansatte skal jobbe trygt og være i varetatt innenfor HMS og ergonomi ved alle våre type tjenester. Dette skal bidra til å gi våre kunder gode opplevelser ved våre leveranser.

bottom of page